פרק עשירי: בריתות מאות י"ד-י"ג לפסה"נ

292 פרק עשירי האלה ישמידו את זה אשר יעשה את הדבר ההוא, אותו עצמו, את נשותיכם, ילדיכם בתיכם וארצכם . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 – 40 אבל, אם כל דבר שאני כותב אליכם לא תשמעו לי, או אם כשאני כותב 41 לכם ביחס לחייליכם ומרכבותיכם, אתם לא מתייצבים אצלי מיד, או אם אויב אחר כלשהו יוצא נגדי למלחמה ואני כותב אליכם, ואתם אינכם מתייצבים מיד לעזרה, אלא אף מאפשרים לו לנוס — ( זה נתון לכם תחת שבועה / אתם מפירים את השבועה האלוהית ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41 – 44 אם בעתיד אתם, אנשי חַיַשַׁה, תשמרו לי חסד, גם אני אשמור לכם חסד, 42 אנשי חַיַשַׁה, ( האדון ) מַרִיַה, וקרובי המשפחה של ארץ חַיַשַׁה, ואף לארץ חַיַשַׁה אשמור חסד . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 – 46 ואם אתם תנהגו בחסד, ותשמרו חסד לשמש, ( מלך ) ארץ חַתּי, ג...  אל הספר
מוסד ביאליק