פרק תשיעי: בריתות מאות ט"ז-ט"ו לפסה"נ

218 פרק תשיעי שבתקופה זו היתה תחת שלטונה של שושלת כַּשִׁית מקומית . אף שלא ניתן לראות בה 'אימפריה', הרי שהיא פרשה את שלטונה על פני כל דרום מסופוטמיה, ונחשבה למדינה חזקה . ה ב ר י תו ת מ אַלַלַח מ מ א ה ט " ו אַלַלַח ( Tell Atshane / Açana ) , בירת ממלכת מֻכִּשׁ, שכנה באזור ברך נהר האורונטס בצפון סוריה, במקום שבו הנהר הזורם מדרום לצפון משנה את כיוונו מערבה אל הים . באתר זה נחשפו שתי שכבות עשירות יחסית בתעודות : VIIהבכש , השייכת לתקופה הבבלית הקדומה, שממנה נחשפו שתי התעודות ממאה י " ז שנידונו לעיל ( מס' 23 ) , IVהבכשו , המתוארכת למאה ט " ו, אשר בה נחשפו שתי הבריתות דלהלן ( תעודות 24 – 25 ) . שתי בריתות אלו הן בריתות שוויוניות המציגות מאפיינים של שלב מעבר מן המבנה והניסוח של בריתות מאה י " ח לאלו של מאות ט " ו – י " ג . הן דומות לבריתות מאה י " ח בהזכירן מיד בפתיחה את דבר השבועה : הברית בין נִקמֶפַּע מלך אַלַלַח Ir - d IM-ו מלך תֻנִפּ ( AT2 ) מכונה ( שו' 2 ) "לוח של ( השבועה ב ) חיי האלים", ואילו הברית בין אִדרִמי ופִּלִּיַה ( AT3 ) , הקדומה יותר, מציינת שזהו הסכם שהצדדים קשרו ביניהם "כאש...  אל הספר
מוסד ביאליק