פרק שמיני: בריתות מאות י"ט-י"ז לפסה"נ

166 פרק שמיני 4 לקראת סוף האלףשלשונה המכונה 'חַתּית' אף היא כמעט שאינה ידועה לנו . השלישי ובתחילת השני היגרו לתוכה שלוש קבוצות המכונות 'אנטוליות', שהן ענף של קבוצת הלשונות ההודו-אירופיות : החִתית, הלוּוִית והפַּלֶאִית . סביב 1650 לפסה " נ ייסדו החִתים את ממלכת חַתּי, שבירתה היתה חַתֻּשַׁה ( בּוֹעַ'זכּוֹי כיום ) , 5 אין בידינו לפי שעה לבודד, להעריךבתוך העיקול הגדול של הנהר קיזיל-אירמק . ולהגדיר את התרומה שתרמה כל אחת מהתרבויות הללו לתפיסות וכללי היחסים והמשפט הבין-לאומיים של תקופה זו . אך תהיה תרומתן אשר תהא, הרושם העולה מן התיעוד הוא, שהקבוצות האתניות השונות הללו קיבלו עליהן כללים משותפים מסוימים של התנהגות ותפיסות בסיסיות של יחסים ומשפט בין-לאומיים . השאיפה והחתירה להקמת אימפריה, שבאו לכלל ביטוי בשליש האחרון של האלף השלישי בדרום מסופוטמיה, המשיכו אמנם להתקיים גם בתקופה זו, והן באו לכלל ביטוי באימפריה, המכונה במחקר 'מסופוטמיה עילית', שהקים שַׁמשִׁי- אַדַד בצפון מסופוטמיה, ובאימפריה הבבלית, שהקים חַמֻרַבִּי מלך בבל בדרום מסופוטמיה . אך שתיהן היו קצרות ימים . המשטר המדיני האופייני לתקופת...  אל הספר
מוסד ביאליק