פרק שביעי: בריתות מאות כ"ה-כ"ג לפסה"נ

136 פרק שביעי לפקיד גבוה בממלכת חַמַזִי, ובו התייחסות ליחסי אחווה כאלו, הנותנת לנו מושג- מה על טיבם : אני "אח ( יך ) " ואתה "אח ( י ) " . כפי ( שראוי ) לאח ( ים ) : כל חפצ ( ך ) שתאמר אתן, 3 ואתה, מבוקש ( י שאומר ) תִתן . 1 . ' א סט ל ת העי טי ם ' מ לג ש תרגום והערות : יצחק צפתי ויעקב קליין העדות הקדומה ביותר שבידינו כיום לברית מדינית בין שתי יחידות מדיניות היא 'אסטלת העיטים' ( Stele of the Vultures ) מן מאה כ " ה . האסטלה, שהיא כתובת בנייה ולא חוזה מדיני, נועדה להנציח את החוזה המדיני שכפה אֶאַנַתֻם ( Eanatum ) , שליט העיר לַגַשׁ ( Lagaš ( , על שליט העיר אֻמָּה ( Umma ) השכנה, 4 שתיהן בדרום האזור האלוביאלי של דרום עירק . 5 אסטלה זו, המכונה כך על שום תמונות התבליט החקוקות עליה כליווי והשלמה לטקסט, 6 מנציחה את נוסח השבועה שהשביע אֶאַנַתֻם שליט לגש את שליט אֻמַּה בעקבות ניצחונה של לגש על אֻמַּה בקרב בדבר אזור גבול שהיה נתון במחלוקת ביניהן מזה דורות . בעקבות תבוסתה בקרב, ויתרה אֻמַּה לטובת לגש על אזור פורה בשם גֻאֶדִנַה ( Guedina ) , ושליט אֻמַּה התחייב בשבועה בשם עירו לא להסיג גבול זה . נ...  אל הספר
מוסד ביאליק