5. סיכום

הברית המקראית לאור בריתות המזרח הקדום 129 למעשה מערך שבנוי על קשר משפחתי, הקשרים היו היררכיים, היות שמשפחת המלוכה היא ששלטה, ומרבית התפקידים המנהליים הבכירים היו בידי קרובי 65 למונח - išḫiul נוספה מלבד המשמעות של קשר מחייב גם המשמעותמשפחה . של האדון המכתיב את הכללים והנהלים ( שהם - išḫiūl בחתית בצורת הרבים ) . המונח - išḫiul בצורת היחיד משקף תפיסה משפטית אדמיניסטרטיבית הנכונה הן למסמכים הנוגעים לחוזי הכפיפות המדינית הבין-לאומיים והפנים-ממלכתיים, הן לסוג המסמכים הנקראים 'הוראות' לאנשי המִנהל הממלכתי, שגם בהם מכתיב 66 המלך לנתיניו הכפופים לו נהלים שהם למעשה מקבילה לתנאי החוזה המדיני . ההשוואה עם החומר החִתִי מלמדת אותנו כי היחסים בין עם ישראל לאלוהיו והאל לעם, דומים ליחסים שנגזרו מן ה- išḫiul החִתִי — המלך ועבדו מחויבים יחדיו במסגרת של ההסכם . המלך, הוא האדון, מחויב להגן על "העבד" שלו, כשם ש " העבד" מתחייב לשמור אמונים למלך, אדונו, ולצאצאיו . יחסי ה- išḫiul שחייבו שבועה, חייבו את שני הצדדים . בטקסט המקראי אנו מוצאים את יהוה " נשבע" ( בר' כו,ג ; דב' ז,יב, ועוד ) , ושבועתו היא זו המחייבת א...  אל הספר
מוסד ביאליק