4. דיון מחודש בהשוואה בין הטקסטים המקראיים ובין החומר החִתי

הברית המקראית לאור בריתות המזרח הקדום 127 57 אכזבתו הרבה של משה, שרואה בפרשת העגל בגידה אישית בו עצמו ( שמ' לב ) . כמו ה- išḫiul , בשני המקרים נכפית הברית באמצעות מסמך כתוב . בשני המקרים נמצא הקדמה או מבוא לברית, שהוא פרק הנסיבות לעריכת המסמך, כמו במסמך 58 ה'הוראות' לכהונה בשַׁמֻחַה . מסמכי ה- išḫiul החִתיים מסוג ה'הוראות' נכתבו ואחר כך הועתקו שוב ושוב 59 ואילו מסמכי החוזים המדיניים נכתבולאורך מאות שנים תוך שינויים מועטים, מחדש בהתאם לשינויים במציאות המדינית . יהושע כד מעיד על מציאות של שינוי בעיני הסופר המקראי . הפרק אמנם איננו דומה בניסוחו למסמך - išḫiul , ואין הוא כתוב על פי הנוסחה של חוזה מדיני, אולם למעשה הוא מציג דיווח על אודות יישומו של תהליך - išḫiul . עובדה זו משתקפת, בין היתר, בהשתתפותן של ארבעת הקטגוריות המנהליות הנזכרות בתחילת הפרק : הזקנים, הראשים, השופטים והשוטרים . הם מתבקשים להכריז על נאמנותם לאלוהי ביתו של יהושע, 60 הם מתבקשים על ידי יהושע להצטרף למנהיגותו בשם ה', והם מכריזיםהוא ה' . 61 התחייבות זאת נעשיתעל מחויבותם לה' בהתאם לאיסור לעבוד אלוהים אחרים . על ידי קבלת שבו...  אל הספר
מוסד ביאליק