3. בריתות ומסמכי 'ההוראות' החִתיים בראייה מחודשת

120 פרק שישי האלים על פני הארץ, ממונים מטעמם, ותפקידם לנהל את הארץ שמוענקת להם 32 היחסים בין המלך לאלוהיו בטקסטים החִתיים מובעים במונחעל ידי האלים . - LÚmaniyaḫḫatala , שמשמעותו אדמיניסטרטור, והוא מציין את מעמדו של המלך כממונה מטעם האלים על ניהול הארץ . בהגדרה כוללת אומר המלך החִתי : "לי, המלך, העניקו האלים, אל השמש ואל הסערה, לניהול ( maniyaḫḫir ) את הארץ 33 ובטקסט אחר נאמר : "האלים, אלוביתי . אני, המלך, אגן על ארצי ועל ביתי" . השמש ואל הסערה, הפקידו בידי כמלך את הארץ ואת ביתי, שאני, המלך, אגן 34 והיות שהמלך אינו יכול להימצא לצורך ניהול בכל מקום, בניו ממוניםעליהם" . 35 וכך גם בני משפחתו המורחבת . על ניהול חלקים שונים בממלכה המורחבת, הוא אף דואג להשיא את בנותיו לשליטים אחרים בצפון סוריה ובמקומות אחרים במטרה לראות צאצא ממשפחתו שליט באותה ארץ בדור הבא . וכיוון שאינו יכול לשרת את האלים בכל מקום, הוא ממנה כוהנים שינהלו את הפולחן במקדשים ברחבי הממלכה . המלה - maniyaḫḫai ( לנהל ) , משמשת הן בתיאור ממשלו של המלך הן בתיאור תפקידיהם של האצילים, הנכבדים, השליטים המקומיים ואנשי הפולחן, ומשמעותה ה...  אל הספר
מוסד ביאליק