2. המחקר מאז 1954

114 פרק שישי שבמרכז אנטוליה ( מקומה של חַתֻּשַׁה, בירת הממלכה החִתית ) והמכונים במחקר 10 בריתות אלו מכוננות יחסי מלך הגמון – שליט כפוף'בריתות הווסלים החִתיות' . ודורשות נאמנות מוחלטת של השליט הכפוף ( 'הווסל' ) לאדונו ההגמון . הבריתות החִתיות מציגות מבנה סכֶמטי : פתיחה המציגה את המלך החִתי כמכתיב נוסח הברית ; סקירה היסטורית של יחסי המלך עם השליט הכפוף ; תנאי הברית ; רשימת אלי חַתּי ואלי ארצו של השליט הכפוף, אלים המשמשים עדים לחתימת הברית והממונים על הביקורת על ביצועו . בכמה בריתות חִתיות נזכרת הפקדת מסמך הברית במקדשו של השליט הכפוף, ונזכרת חובתו לקרוא בו לעתים . בכמה מהן צוינו מלבד האלים גם בני אדם כעדים, ובכמה מקרים נזכר מספר העותקים שנעשו לטקסט ומי אוחז בהם . העותקים של השליט הכפוף ושל מלך חַתּי הונחו במקדשיהם לפני צלמי האלים . מרכיבים אלו של הברית מציגים אותה כתעודה משפטית . ואכן קורושק, אשר מחקרו על חוזי המדינה החִתיים משמש עד היום כבסיס ונקודת מוצא לדיון בבריתות אלו, הדגיש את הצד המשפטי שלהם בעובדה שלצורך ציונם נעשה שימוש במונח האכדי rikiltu / riksatu , "הסכם / 11 שני מונחיםחוזה " ...  אל הספר
מוסד ביאליק