1. מחקרים מוקדמים

112 פרק שישי 1 נקודת המוצא של חקר המקרא המודרני בנושא הברית היא באופןדרך במחקר . שבו הבין ולהאוזן את התפתחותה של דת ישראל הקדום . לדעתו, מושג הברית לא יכול היה לצמוח בתוך חברה פרימיטיבית, שבה הקשר עם האלוהות הוא קשר שבתחום המשפחתי, קשר שבין אב לבנו, כפי שהצטיירה בעיניו דת השבטים . לסברתו הברית הִנָה תפיסה שהתפתחה מאוחר יחסית בדת ישראל, בעקבות התפתחות הגישה המוסרית והתביעה מפיהם של הנביאים למלא אחר החוקים החברתיים שהטיל האל על ישראל . הנביאים היו אלו שדחפו לכיוון התפיסה של קשר מחייב מסוג זה . בתקופה שלפני הגלות גיבש הדויטרונומיסט את הרעיון, כפי שהוא מופיע בספר דברים, ובעיקר בעריכה הדויטרונומיסטית של ספרי יהושע- מלכים, וביטוי חזק לו ניתן בספרי ישעיה, ירמיה ויחזקאל . תפיסה זו של ולהאוזן היא חלק בלתי נפרד מהבנתו הכוללת את ההתפתחות האבולוציונית שחלה בדת ישראל, שהמשכה בגישתם של הרבנים אל החוק המקראי . גישתו של ולהאוזן 2 שלטה זמן רב בחקר המקרא, ועיקריה משמשים חוקרי מקרא רבים עד היום . מחקרים בתחום ההתפתחות ההיסטורית של הדתות שראו אור בראשית מאה כ' הפנו את תשומת הלב אל המאפיינים החברתיים והפול...  אל הספר
מוסד ביאליק