א. סיכול טענת 'תסכול'

104 פרק חמישי שעדיין בתוקף לאותו צד שלישי . מצב זה עלול היה להיווצר גם במקרים של בריתות שוויוניות ( 'הדדיות' ) . אך בבריתות כאלו ניתן היה למנוע היווצרות מצב של ' תסכול' על ידי ניסוח מראש של אפשרות מילוט לצד אחד או לשני הצדדים, כפי 82 בבריתות אלו, ובמיוחד בסעיפים הנוגעיםשנידון לעיל בפרק רביעי, סעיף 1 . ד . לעזרה צבאית, עשויים היו הצדדים להירתע מלהתחייב להסכמי התקפה שיחייבו אותם לקחת חלק בעימותים צבאיים שלא ביזמתם, אך הם עשויים היו להסכים על הסכם הגנה שיחייבם להגיש עזרה צבאית לבעל בריתם במקרה שהוא יותקף על ידי צד שלישי . בכל אופן פתרון זה של ניסוח סעיפי מילוט לא היה מקובל במקרים של בריתות-כפיפות . הגם שניתן למצוא פה ושם סעיפי מילוט המשחררים את הצד הכפוף מחובה מסוימת, שחרור הצד הכפוף מלמלא את חובותיו הצבאיות לא בא בדרך כלל בחשבון, ומנסחי בריתות-הכפיפות חייבים היו לתת מענה אחר למניעת העלאת טענת 'תסכול' על ידי הצד הכפוף בעתיד . דוגמה טובה למענה כזה ישנה בברית שערך מלך חַתּי לשֻׁנַשֻׁרַה מכִּזֻוַתנַה ( CTH I . 41 ; תעודה מס' 30 ג ) , בחלקים שעברו עריכה מאוחרת והפכו את החוזה לחוזה- 83 לנוכח ה...  אל הספר
מוסד ביאליק