4. טענות המתייחסות לנסיבות שנוצרו לאחר כריתת הברית