ב. הבטחת אמינותה של תעודת ההסכם

הגנת הבריתות מערעור על תקפותן או חוקיותן 91 משפטיות היה עריכתן בפני עדים, וציון שמם ומקצועם או תפקידם, ובכללם גם שמם של הסופרים שניסחו וכתבו את התעודות ; שמות אלו מופיעים ברגיל בסוף נוסח ההסכם, לפני תאריך עריכתו . העדים משמשים כאמצעי הוכחה לאמתוּת 29 כלהמסמך, ובעת המשפט עליהם לתת מידע על אודות האקט המשפטי המתועד . עוד נערך ההסכם בפני עדים היה הוא תקף בין שנערך בכתב ובין שנעשה בעל-פה . אם הוא נערך בכתב, התעודה הכתובה היה בה רק להעיד שהושג הסכם בין הצדדים, והיא הייתה אמצעי הוכחה למחויבות הצדדים, אך לא יצרה את המחויבויות עצמן . 30 תפקידה בהוכחת המחויבויות מודגם היטב במכתב בבלי-קדום זה : אֶתֶל-פִּי-מַרדֻךּ, שמכרת לו חלקת קרקע בלא שיפורים לפני שנים אחדות, כאשר רצה לבנות בית על החלקה מנעת ממנו לעשות כן בתבעך את החלקה הזו ממנו . אך הוא הביא לי את החוזה המצהיר שהוא קנה ממך את החלקה . אני הבטתי בתעודה . היתה לה מעטפה, ( ו ) טביעת החותם שלך ושמותיהם של חמישה עדים היו על הלוח . אילו הראה את הלוח לשופטים לא היה לך כל סיכוי לזכות בתביעה . לפיכך, החזר את החלקה לאֶתֶל-פִּי-מַרדֻךּ . יש לקחת בחשבון, ש...  אל הספר
מוסד ביאליק