א. התהוות הסכם מחייב

הגנת הבריתות מערעור על תקפותן או חוקיותן 89 במשפט של ארה"ב שולטת תורת התמורה ( consideration ) . לפיה, כאשר בעקבות הצעת העסקה וקבלתה נותן צד אחד הבטחה לצד השני, הצד השני נותן לו דבר בעל ערך בתמורה להבטחה . תמורה זו יכולה לכלול הקניית זכויות, רווח מסוים או תועלת מסוימת, אך גם ויתור או הימנעות מעשייה . במשפט הקונטיננטלי, כנגד זאת, הדרישה המחייבת היא לקיומה של causa , היינו מניע או הצדקה הגיוניים, כלכליים, גלויים לעין, שעומדים מאחורי ההתקשרות . לפי המג ' לה וסעיף 64 של הפרוצדורה האזרחית העות ' מאנית, אין חוזה נפגם בשל חוסר תמורה, ואילו חוק החוזים הישראלי ( חלק כללי, תשל"ג – 1973 ) נטש לגמרי את תורת התמורה האנגלית שנהגה הלכה למעשה בישראל, ובמקומה קבע שחוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול ( שם, סעיף 1 ) , וזאת בתנאי שההצעה והקיבול יעידו על גמירת דעתם 24 במשפט העברי, היסוד הקובע הואשל הצדדים להתקשרות ( שם, סעיפים 2 ו- 5 ) . ' גמירת הדעת', היינו דבר המראה בבירור שההסכם הוסכם על דעת שני הצדדים . דבר זה חייב להיות איזו שהיא פעולה אקטיבית, פורמלית, המכונה במונח 'קניין', 25 והיא פעולה שנעשית באחת הדרכים...  אל הספר
מוסד ביאליק