2. הבטחת ההסכם מפני טענות הכופרות בתקפותו או באמינות תיעודו