פרק חמישי : הגנת הבריתות מערעור על תקפותן או חוקיותן

82 פרק חמישי 2 הצד הנבגד, בעת פנייתו לאלים, חייב היה להציג בפניהם כתב האשמהחקירה . המפרט את אשמת הבוגד, וזאת תוך הקראה בקול בפני ( צלמֵי ) האלים של נוסח 3 בעשותו זאת חייב היה השליט הנבגד לקחת בחשבון שמפרהברית שהופרה . הברית גם הוא צפוי לפנות אל השופטים השמימיים בטענות נגדיות המצדיקות את מעשהו . היה אפוא צורך למנוע מהשליט הבוגדני להעלות טענות כאלו, או לפחות להקטין את יכולת התמרון שלו בהעלאתן . לשם כך חייבים היו מנסחי הבריתות, עוד בעת ניסוחן, לחזות טענות אפשריות מצדו של מפר הברית, עד כמה שניתן היה לצפות מראש את טיבן, ולהציג בנוסח הברית טענות נגדיות שינטרלו מראש את יכולת הצד הכפוף להעלות טענות להצדקת הפרת הברית . אין לנו מן המזרח הקדום חיבור עיוני שיבהיר מהן הדרישות שניצבו בפני מנסחי הבריתות, וגם לא חיבור אודות ערעורים על תקפותן וחוקיותן של בריתות, שידגים לנו את הבעיות שהיו כרוכות בניסוחן . בעיות ודרישות אלו עלינו להסיק מתוך ניסוחן של הבריתות עצמן, וזאת בהנחה שדאגתם של מנסחי הבריתות היתה נתונה למניעת כל אפשרות של התנערות אחד הצדדים מהחובות שהברית הטילה עליו והתכחשות להן . הנחה בסיסית נוספ...  אל הספר
מוסד ביאליק