ד. נספח: דירוג המדינות הכפופות החִתיות ומעמדן המשפטי

הבריתות מתקופת הברונזה המאוחרת ( 1600 – 1200 לפסה"נ ) 77 למעמדה המשפטי של המדינה הכפופה . מבחינת מעמדן המשפטי ניתן למיין את המדינות הכפופות כדלקמן : א . מדינות שהשתעבדו מרצונן ; ב . מדינות כבושות שסופחו או שנמסרו כמענק ; 128 ג . מדינות מורדות . ( ד . 1 ) מדינות שהשתעבדו מרצונן במקרה של מדינה ששליטה פנה ביזמתו למלך הגדול לקבלו כשליט כפוף, וזאת, 129 היו הזכויות שהמלךברגיל, בתמורה לעזרה צבאית או לחסות מדינית וצבאית, ההגמון רכש רק זכויות in personam . היינו, היחסים של המלך ההגמון עם השליט הכפוף לו היו יחסים חוזיים כפי שבין מלווה ובעל-חוב . להגמון היתה זכות להטיל על הגרור חובות מסוימים : והחשובות ביניהן היו החובה הצבאית לשלוח למלך הגדול בהתאם לדרישתו חֵילות רגלים ומרכבות, החובה להגן על המלך ההגמון עצמו ועל יורשו הלגיטימי מפני אויב חיצוני או פנימי והחובה להתייצב מדי שנה בפני ההגמון להבעת נאמנות . כמו כן כללו חובות אלו תשלום מס שנתי, והתאמת יחסי החוץ של המדינה הגרורה לאלו של המדינה ההגמונית, היינו איסור להיות בקשרים דיפלומטים או מסחריים עם אויבי המלך ההגמון . אך למלך ההגמון לא היתה כל זכות על...  אל הספר
מוסד ביאליק