3. בריתות־כפיפות מדינית

70 פרק רביעי 53 . העתק של מֻוַתַלִי ב' לצו שהוציא מֻרשִׁלִי ב' לטובת תַלמִי-שַׁרֻּמַּה מחַלַבּ ( CTH75 ) . 56 . ברית-הכפיפות שערך מֻוַתַלִי ב' מלך חַתּי לאַלַכּשַׁנדוּ מוִלֻשַׁה ( CTH76 ) . 57 . ברית-הכפיפות שערך חַתֻּשִׁלִי ג' לבֶּנתֶשִׁנַה מאַמֻרוּ ( CTH92 ) . 59 . ברית-הכפיפות שערך מלך חַתּי לאֻלמִי-תֶֹשֻּבּ מלך תַרחֻנתַשַׁה ( CTH106 b ) . 62 . ברית-הכפיפות שערך תֻדחַלִיַה ד' מלך חַתּי לכֻּרֻנתַה מלך תַרחֻנתַשַׁה ( CTH a 106 ) . 63 . ברית-הכפיפות שערך תֻדחַלִיַה ד' לשַׁאֻשׁגַמֻוַה מאַמֻרוּ ( CTH105 ) . 65 . ברית-הכפיפות שערך שֻׁפִּלֻלִיֻמַה ב' לתַלמִי-תֶֹשֻּבּ מלך כרכמיש ( CTH122 ) . בריתות שלא ברור אם הן שוויוניות או של כפיפות : 31 . ברית בין תֻדחַלִיַה א' ( ? ) לבין לַבאוֹ והעיר תֻנִפּ ( CTH135 ) . 36 . ברית של מלך חַתּי עם חֻחַצַלמַה ( CTH28 ) . ? של מלך חַתּי עם אנשי החַבִּרוּ ( CTH27 ) . 37 . ברית שבועות נאמנות : 33 . שבועה שהשביע אַרנֻוַנדַה א' את אנשי אִשׁמרִכַּה ( CTH133 ) . צווים : 43 . צו או חוזה של שֻׁפִּלֻלִיֻמַה א' הממנה את בנו תֶלֶפִּנוּ לכוהן בכִּזֻוַתנַה ( CTH44 ) . 4...  אל הספר
מוסד ביאליק