ג. מאפיינים של בריתות שוויוניות

הבריתות מתקופת הברונזה המאוחרת ( 1600 – 1200 לפסה"נ ) 63 64 הדבר נכון לא רק לגבי הסכמים מוגבלים אוניסוח אובייקטיבי, לא-אישי . פרוטוקולים אלא גם לברית השלום השוויונית המקיפה של חוזה שֻׁנַשֻׁרַה בחלקו השוויוני ( מס' 30 ג : סעיפים 1 , 11 – 46 , 60 – 64 ) . בכך ממשיכות בריתות אלו את המסורת המיוצגת על ידי ההסכם שבין הערים שַׁדלַשׁ ונֶרֶבּתֻם ממאה י " ט, מסורת השונה מזו המיוצגת על ידי הבריתות ממארי ותל לֵילַן שממאה י " ח . שתי בריתות, בכל אופן, אינן תואמות לגמרי מתכונת זו : הברית בין נִקמֶפַּע מאַלַלַח IR . d IM-ו מתֻנִפּ ( מס' 25 ) , והברית החִתית-מצרית בין חַתֻּשִׁלִי ג' לבין רעמסס ב' ( מס' 58 ) . תעודת הברית בין אַלַלַח ותֻנִפּ נפתחת בהקדמה המציגה את שני הצדדים להסכם, כפי שהדבר בבריתות השוויוניות האחרות מתקופה זו, והיא מוחתמת בחותמות של שני הצדדים, אך היא שונה מהבריתות האחרות בכך שהיא מנוסחת ניסוח חד-צדדי, בגוף ראשון . עם זאת היא משתמשת בכינויי גוף כמו אני — אתה, ארצי — ארצך, בלא לזהות את הדובר בשמו או בשם ארצו . כך שהנוסח התאים לכל אחד משני הצדדים, ולא היה צורך לחזור על כל סעיף וסעיף של ...  אל הספר
מוסד ביאליק