ד. סייגים, תנאי מילוט והתייחסות לאפשרות של פרשנות לא נכונה

54 פרק רביעי 28 חשש מהיווצרות מצב שבו יסתרובמקרה זה, אחד הצדדים ( או שניהם ) התחייבויותיו הנוכחיות לשליט תֻנִפּ את התחייבויותיו הקודמות למלך החורי, מה שיביא אותו למצב שבו ייאלץ להפר את התחייבויותיו למלך תֻנִפּ או לחלופין למלך החורי . פסקת מילוט דומה, המשקפת חשש דומה והמיוחסת במקרה זה בבירור לשני הצדדים במידה שווה, מופיעה בחלקה השוויוני של הברית שערך תֻדחַלִיַה מלך חַתּי 29 לשֻׁנַשֻׁרַה מכִּזֻוַתנַה ( CTH41 . I ; תעודה מס' 30 ג ) : טור ב, שורות 42 – 48 ו- 52 – 58 : 43 ושֻׁנַשֻׁרַה אל 42 אם ארץ כלשהי נגד השמש ( = המלך החִתי ) פותחת במלחמה, 45 שֻׁנַשֻׁרַה 30 44 ( ו ) השמש משֻׁנַשֻׁרַה צבא עזר מבקש, הארץ ההיא בשבועה קשור, צבא עזר לו ייתן . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 אותו הולֵך" — ( השמש ) אותו 46 [ אם ] שֻׁנַשֻׁרַה צבא ייתן ( ו ) יאמר : "נגד האויב 48 כחיל משמר יישב . יוליך ; אם לא יאמר ( כך ) , בתוך ארצו ( של השמש ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...  אל הספר
מוסד ביאליק