א. מוסכמות משותפות

הבריתות מתקופת הברונזה המאוחרת ( 1600 – 1200 לפסה"נ ) 49 8 מה שמצביע על כך שלצד הנוסחבחִתית לצד אותן בריתות הכתובות באכדית, הרשמי של בריתות אלו, שנכתב באכדית, הוכן גם תרגום חִתי לצורכי המזכירות המלכותית החִתית . לעומת זאת, בריתות שערכו החִתים למלכים הכפופים להם באנטוליה נמצאו כתובות רק בחִתית, ונראה שבלשון זו נכתב גם נוסחם הרשמי הסופי . באֻגַרִת נחשפו עותקים אחדים של ברית חִתית הכתובה באכדית עם עותק 9 כפי שצוין לעיל, תרגומים למצרית של הברית שבלשוןבלשון ובכתב האֻגַרִתים . האכדית בין חַתֻּשִׁלִי ג' ורעמסס ב' נמצאו כתובים על כותלי שני מקדשים במצרים . באשר להחתמת הבריתות בחותמות, הנוהג המקובל לא לגמרי ברור . מצד אחד, 10 כל הבריתותעובדה היא שמלבד שתי בריתות הנושאות טביעת חותם מלכותי, שנמצאו בחַתֻּשַׁה, בירת הממלכה החִתית ( כיום בּוֹעַ'זכּוֹי ) , אינן מוחתמות בחותם, ומרביתן גם אינן מזכירות שהן אמורות היו להיחתם או שהוחתמו . מצד שני, ארבע 11 נוסף על כך, כל הבריתות החִתיות שנמצאו מחוץמהן כן מזכירות החתמה כזו . 12 וכן הבריתות הלא-חִתיות שנמצאו באַלַלַח ואֻגַרִת, מוחתמותלגבולות ארץ חַתּי, 13 על ...  אל הספר
מוסד ביאליק