פרק רביעי : הבריתות מתקופת הברונזה המאוחרת (1200-1600 לפסה"נ)