5. הבריתות ממאות ט'–ז' לפסה"נ

המסורות השונות של ניסוח בריתות במזרח הקדום בהשתלשלותן ההיסטורית 43 42 שתיים 41 מבין אלה, תעודה אחת היא חוזה שוויוני ממאה ט' ; במצב פגום למדי . 43 וברית אחת הכתובהאו שלוש הן בריתות-כפיפות ניאו-אשוריות ממאות ח' – ז' ; בארמית והחרותה על שלוש מצבות אבן מצפון סוריה ממאה ח', וטיבה — אם היא 44 ייתכן שאוסף מצומצם זהברית שוויונית או ברית-כפיפות — לא לגמרי ברור . 45 אך מצבן הפגום שולל לפי שעה כלניתן להגדלה עם כמה תעודות מתקופה זו, אפשרות להגדירן בוודאות כבריתות, ובכל מקרה קשה לדלות מהן מידע בעל ערך הנוגע לבריתות של תקופה זו . מאידך גיסא, יש לשלול את זיהויה של התעודה המכונה 'חוזה הווסלים של אֵסַרחַדוֹן' ( תעודה מס' 71 ) כתעודת 'ברית' ; תעודה זו לאמתו של דבר מציגה שבועת-נאמנות ליורש העצר אשורבַּנִפַּל, שאביו אֵסַרחַדוֹן 46 השביע בה כמה מנהיגים מדיים . העובדה שבריתות אלו הגיעו לידינו במצב פגום מאד, ובכמה מהן חסרה פסקת הפתיחה או הסיום, או שתיהן גם יחד, מונעת מאתנו להסיק מסקנות ודאיות בכל האמור לגבי מבנה הבריתות בתקופה זו . אך בתוך מסגרת מגבלות אי-הוודאות עדיין ניתן לנו להעלות בכל אופן מסקנות סבירות ...  אל הספר
מוסד ביאליק