2. בריתות האלף השלישי לפסה"נ

המסורות השונות של ניסוח בריתות במזרח הקדום בהשתלשלותן ההיסטורית 31 דהיינו — במקרה כזה של סכסוך בין ערי-מדינה — לפני טריבונל שמימי . על לקיחה בחשבון של הליך משפטי במקרה של הפרת ההסכם מצביעים שני פרטים נוספים שמציגה הברית מעילם . ראשית, חוזה זה פותח ברשימת האלים המוזמנים 'לשמוע' את שבועתו של מלך עילם על הברית, דהיינו הם נקראים לשמש הן כעדים הן כמפקחים על ביצוע הברית, נוהג שהופך מאוחר יותר לנוהג קבוע בניסוח חוזי-מדינה במזרח הקדום . שנית, תעודת הברית נמצאה בין חורבות מקדשו של האל אִנשֻׁשִׁנַךּ ( Inšušinak ) בשושן, מה שמהווה תקדים לנוהג הידוע לנו היטב מן תקופת הברונזה המאוחרת ( מאות ט " ז – י " ג ) , שלפיו הופקדו עותקי הבריתות 1 המדיניות במקדשי האלים הראשיים של הצדדים . התפיסה של הליך משפטי בבית משפט שמימי מנוגדת לתפיסה שמייצגת הקללה . קללה משמעותה הטלה מידית של עונש על מפר הברית בלא בדיקה משפטית קודמת ובלא יכולת הנענש להתגונן מפני האשמתו בהפרת הברית . לכן, אימוץ התפיסה של הליך משפטי המקדים את הליך ההענשה חייב היה לבוא על חשבון הקללה, אם כי — בשים לב לשמרנותן של אמונות דתיות — לא בהכרח להדי...  אל הספר
מוסד ביאליק