פרק שלישי : המסורות השונות של ניסוח בריתות במזרח הקדום בהשתלשלותן ההיסטורית