א. 'ברית', 'אמנה', 'חוזה בין־לאומי'

בריתות ותעודות משפטיות קרובות במזרח הקדום 13 7 דרישות נוספות מ ' חוזה' הן : 8 הסכמה זו של הצדדים צריכה להיות מכוונתא . הסכמת הצדדים להסכם ולתנאיו . ליצירת קשר משפטי . ביטוי מקובל שכיח להסכמה כזו היא קיומה של הצעה המוגשת על ידי צד אחד לצד השני ומביעה את רצון המציע לבצע משהו או להימנע מביצועו, וקבלתה של הצעה זו על ידי הצד השני . הצעה וקבלה אלו יכולות להיות מבוטאות בכתב או בעל-פה, והסכמתו של מקבל ההצעה יכולה להתבטא גם בעקיפין בהתנהגותו בהמשך, שממנה ניתן ללמוד שהסכים 9 הסכמת המקבל חייבת, בכל אופן, להיות תואמת בדיוק להצעהלהצעה . ולתנאיה . הסכמת הצדדים חייבת להיות מפגש של רצון כל אחד מהם עם רצונו של הצד האחר, ובעניין זה יש להבחין בין הכוונה האמתית של כל אחד מהצדדים לבין ההצהרה שהוא משמיע, שֶכּן לא תמיד תואמים הכוונה או הרצון האמתיים של הצדדים את הצהרתם . המקרים החשובים שבהם אין התאמה כזו, ולפיכך אפשר שאין בהם מפגש של רצונות – מה שיש בו לגרום להפיכת החוזה לניתן לביטול או אף לבָטֵל מעיקרו – הם : ( 1 ) טעות ( mistake ) – מקרה שבו צד אחד או יותר אינו יודע את העובדות הנכונות הרלבנטיות שעליהן מבוס...  אל הספר
מוסד ביאליק