רשימת התעודות המוצגות בשער שני — הבריתות

לד רשימת התעודות המוצגות בשער שני 27 . הברית בין זִדַנתַה מלך חַתּי לפִּלִּיַה מלך כִּזֻוַתנַה 228 28 . הברית בין מלך חַתּי ( תֻדחַלִיַה א' ] ? [ ) לבין פַּדַתִשׁוּ מכִּזֻוַתנַה 228 29 . ברית תַחֻרוַַאִלִי ( Taḫurwaili ) מלך חַתּי עם אֶחֶיָה ( Eḫeya ) מלך כִּזֻוַתנַה 231 30 . הבריתות של תֻדחַלִיַה מלך חַתּי עם שֻׁנַשֻׁרַה מלך כִּזֻוַתנַה 233 31 . ברית בין תֻדחַלִיַה א' ( ? ) לבין לַבַּאוּ והעיר תֻנִפּ 246 32 . ברית כֻּרֻשׁתַמַה — בין מלך חַתּי למלך מצרי 251 33 . שבועה שהשביע אַרנֻוַנדַה א' את אנשי אִשׁמֶרִכַּה 253 34 . שבועת-נאמנות שהשביע אַרנֻוַנדַה א' את אנשי הכַּשׁכַּה 256 35 . כתב אשמה נגד מַדֻּוַתַּה 264 36 . ברית של מלך חַתּי עם חֻחַצַלמַה 276 ? של מלך חַתּי עם אנשי החַבִּרוּ 37277 . ברית פרק עשירי : מאות י"ד – י"ג לפסה"נ 38 . הברית בין נִקמַדּוּ ב' מלך אֻגַרִת ועַזִרוּ מלך אַמֻרוּ 280 39 . ברית-הכפיפות שערך שֻׁפִּלֻלִיֻמַה א' מלך חַתּי לחֻכַּנַה מחַיַשַׁה 283 40 . ברית-הכפיפות שערך שֻׁפִּלֻלִיֻמַה מלך חַתּי לעַזִרוּ שליט אַמֻרוּ 293 41 . ברית-הכפיפות שערך שֻׁפִּלֻלִיֻמַה א' לשַׁת...  אל הספר
מוסד ביאליק