תוכן העניינים

כב תוכן העניינים פרק שלישי : המסורות השונות של ניסוח בריתות במזרח הקדום בהשתלשלותן ההיסטורית 29 - 46 1 . השלב הראשוני — התקופה הפרהיסטורית 29 2 . בריתות האלף השלישי לפסה"נ 30 3 . הבריתות ממאות י"ט - י"ז לפסה"נ 32 4 . הבריתות ממאות ט"ז - י"ג לפסה"נ 39 5 . הבריתות ממאות ט' - ז' לפסה"נ 42 פרק רביעי : הבריתות מתקופת הברונזה המאוחרת ( 1600 - 1200 לפסה"נ ) 47 - 80 1 . בריתות שוויוניות ובריתות-כפיפות : קווים כלליים 48 א . מוסכמות משותפות 48 ; ב . מבנה נוסח הברית 51 ; ג . קבלת תוקף 52 ; ד . סייגים, תנאי מילוט והתייחסות לאפשרות של פרשנות לא נכונה 53 ; ה . הכנסת תיקונים ושינויים בבריתות 56 ; ו . פקיעת הברית 57 2 . בריתות שוויוניות 59 א . מבנה 60 ; ב . הצדדים לברית שוויונית 61 ; ג . מאפיינים של בריתות שוויוניות 62 ; ד . הנושאים שנידונו בבריתות שוויוניות 68 3 . בריתות-כפיפות מדינית 69 א . מבנה 71 ; ב . הצדדים לברית ואימתי נדרשה עריכת ברית חדשה 72 ; ג . מאפיינים של בריתות-כפיפות מדינית 74 ; ד . נספח : דירוג המדינות הכפופות החִתיות ומעמדן המשפטי 76 פרק חמישי : הגנת הבריתות מערעור על תקפותן או חוקיות...  אל הספר
מוסד ביאליק