רשימת הפרסומים של פרופסור אמנון אלטמן

טז רשימת הפרסומים של פרופסור אמנון אלטמן 15 . "קווים להתפתחות מוסד 'השופט' בישראל בתקופת השופטים", דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות ( תשל"ז ) , מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון, ירושלים תשמ"א, עמ' 11 - 21 16 . "לשאלת כינויה של ארץ-ישראל MATAMURRI-כ < ארץ האמורי > ", תרביץ נא ( תשמ"ב ) , עמ' 3 - 22 17 . " 132 . RS17 , מכתבו של שופילוליומה א' מלך חת לניקמדו ב' מלך אוגרית, ומשמעותו המדינית וההיסטורית", בר-אילן כ - כא ( תשמ"ג ) , עמ' 322 - 348 18 . “The ‘Deliverance Motif’ in the Historical Prologue of the Hittite Vassal - Treaties”, Bar - Ilan Studies in History 2, Ramat - Gan 1984, pp . 76 - 41 19 . "מוסד 'בעלי העיר' במקרא", מלאת ב ( תשמ"ד ) , עמ' 5 - 33 20 . : “Trade between the Aegean and the Levant in the Late Bronze Age Some Neglected Questions”, Society and Economy in the Eastern Mediterranean ( c . 1500 - 1000 B . C . ) , Proceedings of the International Symposium held at the University of Haifa from the 28 th of April to the nd of May 1985 ( = Orientalia Lovaniesia 23 ) , Leuven ...  אל הספר
מוסד ביאליק