דבר העורך

המחבר, ובכל זאת אני מבקש להוסיף ולציין את תרומתה המיוחדת לספר . לאחר פטירתו של אמנון התנדבה עדה להַגיה את הספר המסובך הזה, שרק בעל מקצוע יכול לו, ולתקן את הצריך תיקון, וגמלתהו חסד של אמת ; תודה גם לגאולה כהן שטיפלה בספר במסירות גם לאחר מות המחבר והביאה אותו לידי גמר . מחברים חותמים את דבריהם בתודות ומקבלים עליהם את האחריות לשגיאות . כאן אתנצל אני ואומר "שגיאות מי יבין ומנסתרות נַקֵּני" . כל כך קשה לי לכתוב על ידידי בן דורי אמנון בלשון עבר, ולצרף לשמו את ראשי התיבות ז"ל . שמואל אחיטוב ח דבר העורך  אל הספר
מוסד ביאליק