בריתות מדיניות במזרח הקדום

בריתות מדיניות במזרח הקדום מוסד ביאליק • ירושלים אמנון א לטמ ן ספריית האנציקלופדיה המקראית בסדרה זו יצאו לאור משה גרינברג ( עורך ) : פרשנות המקרא היהודית, פרקי מבוא חיים רבין ( עורך ) : תרגומי המקרא, פרקי מבוא יעקב ליכט ( עורך ) : מועדי ישראל עמנואל טוב : ביקורת נוסח המקרא חיים רבין : שפות שמיות יאירה אמית : ספר שופטים • אמנות העריכה שמואל אחיטוב : אסופת כתובות עבריות חנוך רביב : החברה בממלכות ישראל ויהודה דניאל סיון : דקדוק לשון אוגרית אלישע קימרון : ארמית מקראית פרנק פולק : הסיפור במקרא יאיר הופמן : שלמות פגומה זאב ויסמן : סטירה פוליטית במקרא בלהה ניצן : תפילת קומראן ושירתה אוריאל סימון : קריאה ספרותית במקרא : סיפורי נביאים הרמן גונקל : אגדות בראשית • ספרות המקרא משה ענבר : יהושע וברית שכם יצחק קלימי : ספר דברי הימים כתיבה היסטורית ואמצעים ספרותיים מרדכי כוגן : אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל : מאות ט' - ו' לפסה"נ ציפורה כוכבי-רייני : למלך אדונִי — מכתבי אל-עמארנה שמואל אחיטוב : הכתב והמכתב גרשון ברין : מחקרים בספרות הנבואה הקלסית בריתות מדיניות במזרח הקדום מוסד ביאליק • ירושלים אמ...  אל הספר
מוסד ביאליק