"רוח הדבר הגדול והעז"

[ 165 ] אוראל שרפ | "רוח הדבר הגדול והעז" ביאליק ב"יוצר הנוּסח" : שאלת השפה החיה אחת הדרמות הבולטות בהיסטוריוגרפיה של הספרות העברית של המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים נגעה לסגנון הכתיבה של הספרות העברית החדשה . "מנדלי מוכר ספרים" — כינויו הספרותי של שלום יעקב אברמוביץ' — יצר שינוי שביאליק הכתירו כשינוי הבולט בספרות העברית החדשה של המאה התשע עשרה . בכתיבתו בעברית פנה מנדלי לסגנון כתיבה מרובה מקורות, וכלל מעבר לעברית המקראית גם את שפת חז"ל, 1 "הנוסח של מנדלי" עמד בניגוד את ספרות ההלכה והשו"ת ואף את הספרות החסידית . 2 להתנסח בעברית שמקור השראתה לנוסח ספרות ההשכלה העברית . זו ביקשה על פי רוב 3 העיקרי הוא המקרא, ולכתוב בשפה עברית "מקראית" . ביאליק, לבד מתרומתו הנכבדה לספרות העברית של ראשית המאה העשרים ונוסף על מעמדו המרכזי בספרות זו, היה מי שערך את "מסביב לנקודה" — רומן מאת יוסף חיים ברנר . גיבורו הוא יעקב אברמזון, סופר יהודי צעיר המתגורר בעיירה בתחום המושב ומבקש 4 אם כן, עמדתו לכתוב ספרות עברית . הרומן התפרסם תחילה בכתב העת של ביאליק . של ביאליק עשויה להעשיר את הדיון הממוקד ב"מסביב לנקוד...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר