"ראש כל איש המשיח וראש האשה האיש"

גיליון 5 | דצמבר 2019 . טבת תש"ף [ 158 ] דומה לציווי המקראי ״וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ״ ( ויקרא יט, יח ) , הקובע שעל אדם לכבד את רעהו . פירוש זה מעורר קשיים, שכן הברייתא מבחינה בין אהבה ל כבוד בכך שהיא קובעת להם אמות מידה שונות ( ״כגופו [ . . . ] יתר מגופו״ ) . בעייתיות פירושו של סטלואו נובעת מהגבלת תחום הבירור שלו להוראתה של אהבה אך ורק במופעיה הנוגעים לנישואין בספרות חז״ל, ובהיעדרו של עיון במושג הכבוד . דרוש אפוא מענה חדש לשאלת טיבה של ה אהבה בברייתא, שממנו יתפרש מחדש גם מושג ה גוף שבו היא משתמשת . פירוש אפשרי עולה מגרסה מאוחרת של הברייתא בסדר אליהו רבה : ״העושה חפצי אשתו ומנהיג את בניו כשורה ומשיא אשה לבנו קטון עד שלא יגיע לפירקן קודם שיבא לידי חטא, עליו הוא או' [ מר ] : 'וידעת כי שלו' [ ם ] אהלך'' ( איוב ה, כד ) וגו', 'וידעת כי 46 גרסה מאוחרת זו ממירה את החובות המופיעות בריש רב זרעך' ( איוב ה, כה ) וגו'״ . הברייתא בחובה לדאוג לסיפוקה המיני של האישה בשעת התשמיש, למען שלום בית 47 ומאפשרת בכך להציע שמובנהּ של אהבה כאן דומה לשימושיה האחרים ולעידוד הפריון, חכמים, וכראיה ( Stalow [ ל...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר