מהו מוסר מונותאיסטי?

גיליון 5 | דצמבר 2019 . טבת תש"ף [ 122 ] העובדה שזהו נביא הכתב הראשון מעמעמת את ייחודו ומציגה אותו בעיקר כמבשרם של הרעיונות הללו . אולם תרכובת המסרים והסגנון הייחודי משקפים תפיסת עומק ייחודית לנבואות עמוס, הקשורה למסר הנבואי שביקש להעביר לעם בתקופתו ובהקשרו ההיסטורי, ומובחנת מרעיונות דומים אצל הנביאים שבאו אחריו . כך למשל, כפי ששמו לב פרשני הספר, עמוס הוא הנביא היחידי המעמיד את המוסר כיסוד כמעט בלעדי שבגללו 3 ייענש העם, וכמעט אינו מזכיר חטאים פולחניים ודתיים אחרים . תופעה זו קשורה ככל נראה להקשר ההיסטורי של נבואותיו : עמוס התנבא בימי עוזיהו מלך יהודה וירבעם בן יואש מלך ישראל, באמצע המאה השמינית לפני הספירה . בתקופה זו נחלו מלכי ישראל ויהודה ניצחונות צבאיים מרשימים שהרחיבו את גבולות הממלכה והשיבו אותם לימי תור הזהב של ממלכת שלמה, כפי שנאמר על ירבעם ( מלכים ב יד, כה ) : "הוּא הֵשִׁיב אֶת גְּבוּל יִשְׂרָאֵל מִלְּבוֹא חֲמָת עַד יָם הָעֲרָבָה" . באותה תקופה שררו יחסי שלום בין הממלכות האחיות — ממלכת ישראל וממלכת יהודה — שהביאו גם הם להתחזקות צבאית וכלכלית . אולם בד בבד עם ההתעצמות הלאומית הב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר