רשימת המקורות

אחד מחמישה תלמידים 126 אופלטקה, יזהר, 2011 . "חקר המינהל בחינוך והמדיניות הנהוגה בו : בחינת התפתחותו של תחום דעת אקדמי בתוך מדעי החינוך", עיונים בחינוך : כתב עת למחקר בחינוך 5 : 164 - 182 . אופלטקה, יזהר, ורחל הרץ – לזרוביץ, 2011 . "מנהיגות נשית בארגוני חינוך : הייחודיות הישראלית בקונטקסט הבינלאומי", עיונים במינהל ובארגון החינוך 32 : 51 - 73 . אטקס, עמנואל, תשס"ז . ישיבות ובתי מדרשות, ירושלים : מרכז זלמן שזר ומרכז דינור לחקר תולדות ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים . אטקס, עמנואל, ודוד אסף, 2009 . החדר : מחקרים, תעודות, פרקי ספרות וזיכרונות, תל אביב : אוניברסיטת תל אביב . אילן, שחר, 2000 . חרדים בע"מ, ירושלים : כתר . איפרגן, מרים, ורויטל היימן, 2018 . "מסרים משלימים ומתנגשים במפגש של גורמי סמכות בציבור החרדי עם מפקחי המחוז החרדי", בתוך : ענת בארט ( עורכת ) , מחקרים על הפיקוח במחוז החרדי של משרד החינוך : בין רשויות, רשתות והציבוריות החרדית, ירושלים : מכון ירושלים למחקרי מדיניות והמחוז החרדי של משרד החינוך, עמ' 49 - 72 . אייזנר, ו' אליוט, 2010 . "רפורמה חינוכית והאקולוגיה של החינוך הבית...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר