נספח 2: החינוך החרדי בתוך החינוך העברי לאורך השנים

אחד מחמישה תלמידים 124 הלוח ממחיש את הגידול בחינוך החרדי — בשנת הלימודים תש"ס הוא היה קצת יותר משביעית מכלל החינוך העברי, ובשנת הלימודים תש"ף קרוב לרבע מכלל חינוך זה . אומנם בעשור האחרון קצב הגידול הואט ( גידול של כ- 3 נקודות האחוז לעומת 5 . 7 נקודות בעשור שקדם לכך ) , אך על סמך העובדה שמספר הילדים במשפחה החרדית עודנו גבוה וכן בשל גיל הנישואים הצעיר, הוא צפוי לגדול גם בעתיד, גם אם בקצב איטי מבעבר ( כהנר ומלאך, 2019 ) . הדבר מחייב היערכות מתאימה של המדינה ומענה מתאים לצרכים הייחודיים של החינוך החרדי, ודורש גם חשיבה על ההשלכות לטווח ארוך של מגמות אלו על מערכות אחרות, כמו בריאות, דיור ותעסוקה .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר