נספח 1: החינוך החרדי בארצות הברית, בבריטניה ובבלגיה

אחד מחמישה תלמידים 120 הכללי של הפרדת דת ממדינה ואי-מימון של בתי ספר דתיים . מרבית היהודים החרדים מרוכזים במדינת ניו יורק, ומערכת החינוך החרדי בה מתחלקת בין חינוך חסידי לבין חינוך ליטאי, המכונה "ישיביש" ( מלאך ואטינגר, בהכנה ) . בתי הספר החרדיים בניו יורק פועלים במימון עצמי ומתקשים לעמוד בנטל הכספי הכבד . בשל הפרדת דת ממדינה הממסד מממן רק בחינות, שיעורי עזר לתלמידים ממשפחות במעמד סוציו-אקונומי נמוך והסעות, ומימון זה בתי הספר החרדיים מקבלים במלואו בזכות כוחם הפוליטי החזק בניו יורק . החוק במדינת ניו יורק דורש כי בתי ספר פרטיים ינהלו תוכניות לימודים אקוויוולנטיות לתוכניות בחינוך הציבורי, אך הלכה למעשה הפיקוח על בתי הספר החרדיים רופף והמדינה נמנעת מלהתערב במתרחש בהם ( פרי-חזן, 2018 ) . מרבית המוסדות בזרם הליטאי בניו יורק מספקים לימודים כלליים ברמה נאותה ( כולל עמידה בבחינות הבגרות ) המאפשרים לבוגריהם להשתלב בשוק העבודה המקומי . השתלבות זו נחוצה — בשל עלות המחיה היקרה בניו יורק, הסיוע הממשלתי המוגבל לפרט והשפעות של התרבות האמריקאית . לעומת זאת במגזר החסידי לימודי החול מצומצמים בהיקפם, ואינם...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר