פרק חמישי: מערכות חינוך נוספות בחינוך החרדי

אחד מחמישה תלמידים 84 בשלילה . בעת האחרונה ההורים החרדים התארגנו במסגרת ארגון יציג בשם אמ"א — איחוד מעונות ארצי — אשר מאגד 120 מעונות המשרתים את הציבור החרדי . לאחר שנים של מאבק בין משרדי הממשלה על האחריות למעונות היום ועדה ממשלתית אמורה להכריע בסוגיה באופן שישפיע גם על עתיד מעונות היום במגזר החרדי ( ברייטקופף, 2019 ) . רבים מהמשתמשים בשירותים ממשלתיים בגיל 3 חודשים עד 3 שנים הם חרדים . נתונים משנת 15 / 2014 על מוסדות בפיקוח ממשלתי מלמדים על משפחות צעירות במגזר החרדי : כ- % 40 מכלל הילדים שביקרו אז במעונות שבפיקוח ממשלתי היו חרדים — פי שניים מחלקם באוכלוסייה בגיל זה, כמחצית מהפעוטות בחברה החרדית בתקופה ההיא ; כ- % 75 מהילדים החרדים הלומדים במסגרות אלו זכאים לסבסוד גבוה בשכר הלימוד על פי הקריטריונים של המדינה — ב- % 60 מהמשפחות החרדיות שהשתמשו בשירותי מעונות ומשפחתונים אלו שני בני הזוג עבדו, תעסוקת האימהות הייתה % 96 ( מתוכן כ- % 50 במשרה מלאה ) ותעסוקת האבות % 65 , % 30 מהאבות היו אברכים ( פיכטלברג-ברמץ, 2017 ) . החינו ך הח ר די בקוטב השמרני של מערכת החינוך החרדי הלא מוכר פועלים מוסדות...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר