פרק רביעי: גורמי המעטפת של מערכת החינוך החרדי בישראל

פרק רביעי : גורמי המעטפת של מערכת החינוך החרדי בישראל 75 ה כשרת עובד י הכשרה מקצועית של מורים ומורות במערכות ה ורא ה ח ר דים החינוך החרדי ניתנת במסגרות חרדיות : המורות מוכשרות רובן בסמינרים ומקצתן במכללות, ואילו המורים מוכשרים ברובם במכונים להכשרת מורים . גברים רבים מלמדים בלא כל הכשרה, בעיקר במוסדות הפטור, שאין בהם דרישה להכשרה מוקדמת . מרכז ההכשרה של המורים מתמקד בהקניית יכולות, טכניקות ומידע בתחום של לימודי הקודש, שהוא ציר התוכן המרכזי של הלימודים בחינוך החרדי, ולפיכך גם ציר תוכן מרכזי בהכשרת המורים החרדים . מוסדות הכשרה להוראה הם מסגרות ייחודיות, עצמאיות ורבות עוצמה בחברה החרדית . מערכת ההכשרה למורים ( גברים ) הכשרת המורים הגברים שונה לחלוטין מהכשרת הנשים . כאמור, מורים חרדים רבים מלמדים בלא כל הכשרה פדגוגית ונעזרים בידע אישי ובהתנסות בשטח . מוסדות ההכשרה העיקריים הפועלים במרחב זה הם מוסדות בבעלות פרטית, עסקים משפחתיים : מכון המורים של החינוך העצמאי ( המכונה גם "מכון המורים של הסתדרות המורים של אגודת ישראל" ) הוותיק והשמרני פועל עשרות שנים בפרישה ארצית ומרכזו בירושלים ; מכון אחיה —...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר