פרק שלישי: רצפי החינוך

פרק שלישי : רצפי החינוך 37 על פי רוב המורים החרדים אינם מוכשרים להוראה לפני הכניסה לעבודה, ורוב המורים הרוכשים תעודת הוראה עושים זאת במקביל לעבודתם בבית הספר ( כנען, 2014 ) . מכיוון שאין דרישה למומחיות של מורים בתחומי ההוראה הספציפיים, מרבית המורים מתמחים בהוראת מקצועות קודש, ואת המקצועות האחרים — שפה עברית, חשבון, מדעים ואנגלית — מלמדים מורים שלא הוכשרו לכך . על פי רוב ההנהלה של מוסדות אלו פרטית, ואין קריטריונים מוגדרים על ידי המדינה לניהול בית ספר חרדי . בעשור האחרון הוכנסו לבתי ספר יסודיים לבנים חרדים תוכניות התערבות מקצועיות-פסיכולוגיות, בהן תוכנית מעגן — המספקת למורים ידע, כלים ותוכניות לימודים בתחום התפתחות הילד ועיכוב התפתחותי, בהתאמה לצרכים של הילד, המורה וההורים ( 2016 Gilboa, ) . הכנסת התוכניות הטיפוליות תלויה במוכנות של המורים והמוסדות ובהתאמת צוות מדריך לתרבות החרדית ולרלוונטיות של התוכנית לעולם החרדי . כניסה והצלחה של פעילויות אלו מאפשרות פתיחות לקבל תוכניות אחרות בעתיד ( גלבוע, 2016 ) . בכיתות ז' וח', לקראת המעבר למוסדות על-יסודיים, המכונים "ישיבות קטנות", מופעל על הנערים...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר