תקציר

אחד מחמישה תלמידים 8 "מכינה", ושם הלימודים מתמקדים בקריאה שוטפת ובלימוד ראשוני של התנ"ך . בתלמוד התורה הבנים לומדים מכיתה א' ועד לכיתה ח' . מרבית מסגרות החינוך האלה קטנות יחסית ומותאמות לתת מענה לקבוצה החרדית שאליה משתייכת משפחת התלמיד . הלימודים במסגרות אלו מוקדשים להקניית ידע בסיסי בלימודי מקרא ומשנה ובהמשך מתמקדים בלב הלימוד החרדי — לימודי הגמרא . המעמד המשפטי של התלמוד תורה מבטא לרוב את מידת השמרנות של המוסד . קרוב למחצית מתלמידי בתי הספר היסודיים לבנים לומדים במוסדות במעמד משפטי "פטור", אשר לימודי הליבה בהם הם % 55 מן הדרישות של משרד החינוך, והשאר לומדים במוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי ( מוכש"ר ) או ברשתות החינוך העצמאי ובמעיין החינוך התורני בא"י בני יוסף . מוסדות אלו מחויבים להיקף לימודי ליבה רחבים יותר ( % 75 ו- % 100 , בהתאמה ) . על פי רוב לימודי הליבה במוסדות החינוך היסודיים נלמדים בשעות אחר הצוהריים המוקדמות, ומוקדשות להם כשעה עד שעתיים ביום, תלוי באופי המוסד . מרבית המורים המלמדים מקצועות אלו אינם מוכשרים בתחום ההוראה הספציפי . בסיום הלימודים בבית הספר היסודי הבנים עוברים לתיכ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר