מקורות

בין שתי נשמות : האנלוגיה הפאוסטית ב'תמול שלשום' מאת ש"י עגנון | 101 | גתה 1998 = J . W . Goethe, Werke, Textkritisch durchgesehen von Erich Trunz, vol . 3, Dramatische Dichtungen 1 : Faust גנסין 1982 = א"נ גנסין, כל כתביו, ערכו י' זמורה וד' מירון, ספרית פועלים והקיבוץ המאוחד, תל אביב 1982 הירשפלד 1891א = א' הירשפלד, 'יעילות המרחב בגרוטסקה ב"תמול שלשום" לש"י עגנון', מחקרי ירושלים בספרות עברית א ( תשמ"א ) , עמ' 49 – 59 הירשפלד 1891ב = א' הירשפלד, '"השכל האנושי" ו"שכל המעשים" : הכלב ומרחבה של ירושלים ברומן "תמול שלשום" לש"י עגנון', ירושלים טו ( 1981 ) , עמ' 56 – 67 ויטגנשטיין 1958 = , L . Wittgenstein, Philosophical Investigations trans . G . E . M . Anschombe, Macmillan, New York 1958 טוכנר 1968 = מ' טוכנר, פשר עגנון, הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד מסדה, רמת גן 1968 לאור תשנ"ה = ד' לאור, ש"י עגנון, היבטים חדשים, ספרית פועלים, תל אביב תשנ"ה לוצאטו תרפ"ז = מ"ח לוצאטו, ספר המחזות, ערך שמעון גינזבורג, דביר, תל אביב תרפ"ז לידל 1947 = R . Liddell, A Treatise on the Novel , Jonathan Cape, Londo...  אל הספר
מוסד ביאליק