י

י

דן מירון | 94 | או למספרים מסוגים אחרים ( ראה בעניין זה ערפלי 1998 : 268 – 318 ) , בין מרחבים שהם לא רק טעונים משמעויות אידאולוגיות שונות ( ראה שם : 113 – 164 ) אלא גם מעוצבים עיצוב אסתטי מנוגד — עיצוב מימטי-ראליסטי מזה ועיצוב אקספרסיוניסטי-גרוטסקי מזה ( ראה בעניין זה הירשפלד 1981 א ; 1981 ב ) . בשל תנועה זו 'תמול שלשום' הוא 'רב-רומן', כפי שכינה אותו ערפלי ; והוא אף ניתן להיקרא כרומן בעל שני סיפורים או בעל עלילה כפולה הפונה לעבר 'שתי מטרות' שונות ( ברזל 1970 ) . האמת היא שעלילת 'תמול שלשום' אינה פונה לעבר שתי מטרות שונות, אלא שמטרתה האחת היא לתת ביטוי למציאות שסועה, הפונה כביכול לעבר שתי מטרות שונות, ואף מנוגדות . 'תמול שלשום' הוא 'רב-רומן' לא מפני שעגנון רצה להקיף בו עולמות רבים ולדחוס לתוכו חומרים הטרוגניים אלא מפני שהוא רצה להציג בו עולם שבור, שההטרוגניות שבו היא אינדיקציה של היעדר רציפות נפשית, של שסע פנימי . בשום חלק או היבט של הסיפור, מכל מקום, אין כפל הנשמות של יצחק מתגלה ביתר בהירות מאשר בחלומותיו . לא נוכל להיכנס בדיון זה לפירוש שיטתי של החלומות הללו — עניין התובע לא רק הרחבת ...  אל הספר
מוסד ביאליק