ג

ג

בין שתי נשמות : האנלוגיה הפאוסטית ב'תמול שלשום' מאת ש"י עגנון | 29 | להודות כי 'לא כל עלמה שומרת נקיון חדרה כל כך' ( טור 2686 ) . אולם פאוסט רואה בסדר ובניקיון ביטוי להרמוניה נפשית . אווירת החדר משרה עליו 'גם סדר גם שביעות רצון' ( טור 2692 ; כפכפי 143 – 144 ) . אמנם הוא נזקק לנכליו של מפיסטו כדי להגיע לפגישה עם אהובתו . תחילה הוא משאיר באמצעותו מתנות יקרות ערך אנונימיות בחדר הנערה . אחר כך הוא נפגש עמה בבית השכנה מרתה, משתעה עמה בגן הבית ומתייחד אתה בביתנו . כאן נענית הנערה לאהבתו ולנשיקותיו . דווקא משום כך נרתע ממנה פאוסט ומבקש לו מחסה במערה שביער . הוא יודע שאהבתו עלולה להמיט אסון על הנערה . אף על פי כן הוא נענה לבסוף לפיתוייו של השטן, ומוסיף להיפגש עם גרטכן בבית מרתה ( אולי היפוך מלעיג של דמות המארחת נוטת-החסד מבשורת יוחנן ) . גרטכן, שנפשה דבקה בו, חשה בהיעדר האמונה הדתית מלבו ונחרדת עד עומק נשמתה מן הקשר הקושר אותה לכופר . עם זאת אין בכוחה לנתק את הקשר . בסופו של דבר מצליח פאוסט להתייחד עמה בחדרה ( אחר שנתן בידה שיקוי מרדים בשביל אמה ) , אולם תכף לאחר שנענתה לו הוא יוצא למסעיו עם מ...  אל הספר
מוסד ביאליק