ב

ב

בין שתי נשמות : האנלוגיה הפאוסטית ב'תמול שלשום' מאת ש"י עגנון | 25 | בעניין זה ברזל 1969 , 1970 ) . בהם רבים גם המקורות ה'פנימיים', החל בגמרא ( עגנון נהג להפנות את המטרידים אותו בשאלת 'משמעותו' של בלק לסוטה ג ע"ב ) ובמדרש, עבור לקבלה ולספרות החסידית וכלה בספרות העברית החדשה ( למשל, הכלב השחור ב'בערב' מאת מ"ז פיירברג ) . אף לא אחד ממקורות אלה מכיל, מכל מקום, את התבנית המבוססת על רקע, עלילה, תוצאה והגות, המשותפת ל'תמול שלשום' ול'פאוסט' . הקשר של הרומן למקורות האחרים הוא נקודתי, בעוד שהקשר שלו למחזה של גתה הוא תבניתי ; ומשום כך מותר להניח, כי המודל של 'פאוסט' הוא שעמד לנגד עיניו של עגנון כמודל עיקרי בעת העיצוב של סצנת המפגש של יצחק ובלק . שאלה מעניינת לעצמה היא, כיצד קרה שפרשני הרומן, בהם בקיאים גדולים בספרות הגרמנית ומומחים לגתה ( כגון קורצווייל, שכתב את עבודת הדוקטור שלו על חלקו השני של 'פאוסט' ) , לא עמדו על הזיקה בין שתי היצירות ? למיטב ידיעתי בעז ערפלי הוא היחיד שהזכיר בדרך אגב כי השטן 'מופיע בדמות כלב גם בפאוסט לגיתה ובתפקידים דומים ביצירות ספרות רבות אחרות בספרות העולם' ( ערפלי 199...  אל הספר
מוסד ביאליק