נחלצים מן הקופסה

[ 199 ] כנרת שדה | נחלצים מן הקופסה 1 בעשורים האחרונים זכו הנסיבות המרכיבות את קופסת זכויות האדם לזכות בתמיכתה . לתשומת לב מחקרית באנתרופולוגיה של זכויות האדם, והתמונה העולה מן המחקר כפולה : ראשית, אין מדובר רק בנסיבות היסטוריות או מבניות, אלא גם תרבותיות וקוסמולוגיות ; שנית, התמודדות איתן באופן שיאפשר לפעילים ברחבי העולם להיחלץ מן הקופסה היא אתגר של ממש . ואולם, נקודת המוצא של מאמר זה היא שישנו מרכיב נוסף הממלא תפקיד בהיווצרותה של קופסת זכויות האדם, מרכיב שטרם זכה לתשומת לב של ממש במחקר הקיים, והוא 2 ב"חזון אקטיביסטי" כוונתי היא לתפיסה הקוגניטיבית המרכיב של החזון האקטיביסטי . והמוסרית של הפעילים באשר לסדר המוסרי-חברתי ולפעולה האקטיביסטית הנגזרת ממנו . במסגרת תפיסה זו נדרשים הפעילים להפיץ את מסר הזכויות בקרב האוכלוסייה המקומית ולעמול לשינוי המציאות שבה היא חיה, וכל זאת מבלי שהמפגש עם התרבות המקומית יחייב אותם להפנות מבט פנימה, אל מסר זכויות האדם עצמו, או להשתתף בתהליכים של למידה תרבותית והשתנות, לפחות לא מן הסוג המעמיק . במילים אחרות, זהו חזון המבוסס על הנגדה בין מי שמפיצים את המסר למי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר