נשים, גברים ואלוהים בסיפורי הבריאה

[ 131 ] אריאל סרי-לוי | נשים, גברים ואלוהים בסיפורי הבריאה כולנו יודעים שהתורה מוסרת שני תיאורים של בריאת האדם . כן ידועה לנו התיאוריה שהועלתה על-ידי מבקרי המקרא אשר מייחסת את שני התיאורים לשני מסורות ומקורות שונים . ודאי, הואיל ואנו מקבלים ללא סייג את האחדות והשלימות והאופי האלוהי של המקרא, אנו דוחים את ההשערה הזאת המיוסדת, כמו תיאוריות רבות אחרות של בקורת המקרא, על אמות-מידה ספרותיות שהומצאו על-ידי האדם המודרני והמתעלמות לחלוטין מן החווייה והתודעה הסגולית-האנושית המשתקפת בסיפור המקראי . אמת, שני התיאורים של בריאת האדם שונים במידה מרובה . אי-התאמה זו לא נתגלתה על-ידי מבקרי המקרא . הדבר היה ידוע לחז"ל . ברם, התשובה לכך אינה שניות המסורת כביכול, אלא שניות האדם ; לא הסתירה המדומה של שתי מהדורות אלא הסתירה האמיתית בטבע האדם . שני התיאורים עוסקים בשני "אדם", שני אנשים, שני אבות האנושות, שני טיפוסים, שני נציגים של האנושות, ואין פלא שהם אינם זהים . 2 מדברי סולוביצ'יק משתמע כי הוא אינו רואה בסיפורי הבריאה היגדים מדעיים על אודות דרך היווצרותו של העולם אלא דין וחשבון פילוסופי על השאלה מהו האדם ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר