העורכים והמחברים

[ 15 ] המחברים מרצה וחברת סגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ד״ר נטע ברק-קורן בירושלים, בוגרת תואר ראשון במשפטים ובמדעי הקוגניציה מהאוניברסיטה העברית ותואר שלישי במשפטים מאוניברסיטת הרווארד . מחקריה עוסקים בתפר שבין משפט וחברה באמצעות שיטות מחקר מעולמות הפסיכולוגיה, הכלכלה ההתנהגותית וקבלת החלטות במטרה לנתח תופעות במשפט הציבורי . עוסקת רבות במתח שבין דת ומשפט ובעימותים בין נורמות ממקורות שונים . דוקטורנט במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת חנן מזא"ה בן-גוריון בנגב . נושא עבודת הדוקטור שלו הוא ההתפתחויות ההלכתיות במסכת דמאי של התלמוד הירושלמי . חוקר בתוכנית העמיתים ע"ש דוד הרטמן במרכז שלום הרטמן . ד"ר עומר מיכאליס עבודת הדוקטור שלו עוסקת בנושא שיח המשבר ומפנה המסורת בהגות היהודית בימי הביניים בבית הספר לפילוסופיה של אוניברסיטת תל אביב . שימש עמית מחקר במכון מקס פלאנק להיסטוריה של המדע בברלין ובמרכז ללימודי יהדות ועברית באוניברסיטת אוקספורד . עוסק בהגות ובפילוסופיה היהודית בעולם האסלאמי, בעיקר תהליכי היצירה, המסירה והטמעת הידע בהגות היהודית בימי הביניים לאור תהליכים מקבילים בתרב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר