ביבליוגרפיה

244 / המיית הציפור, שאגת הצער אוכמני, עזריאל, תכנים וצורות : לקסיקון מונחים ספרותיים , הקיבוץ הארצי, תל אביב 1979 . אופיר, עדי, לשון לרע : פרקים באונטולוגיה של המוסר , עם עובד תל אביב 1997 . אזרחי, סדרה, "לייצג את אושוויץ : מחנה ההשמדה ואתרים חלופיים במפת הזיכרון", תיאוריה וביקורת , 8 ( קיץ 1996 ) , עמ' 171 - 179 . אלמוג, עוז, הצבר — דיוקן , עם עובד, תל אביב 1997 . אלקושי, גדליה, "יבול ספרותנו בשנת תש"ה" בתוך : ז' רובשוב ( עורך ) , תש"ה, שנתון דבר , הוצאת דבר, תל אביב תש"ו, עמ' 390 - 413 . אמרי, ז'אן, מעבר לאשמה ולכפרה , עם עובד, תל אביב 2000 . אפלפלד, אהרון, מסות בגוף ראשון , הספריה הציונית, ירושלים תשל"ט . - - - , "חשבון ביניים", ידיעות אחרונות , מוסף תרבות-ספרות ואמנות, 5 בספטמבר 1994 , עמ' 20 . - - - , לילה ועוד לילה : רומן , כתר, ירושלים 2001 . באואר, יהודה ( עורך ) , שארית הפליטה 1944 – 1947 , המכון ליהדות זמננו, ירושלים תש"ל . באומל, יהודית תידור, "קבוצת ה'צנרשאפט' כדוגמה להתארגנות נשים לעזרה הדדית במחנות", דפים לחקר תקופת השואה , י ( תשנ"ג ) , עמ' 107 - 127 . - - - , קיבוץ בוכנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד