מקורות למחקר — ספרי זיכרונות וכתבי יד

238 / המיית הציפור, שאגת הצער הטסגי, אהרון, קזבק : תעודת זמננו , עם עובד, תל אביב תש"ה . ויירניק, יעקב, שנה בטרבלינקה ( סדרת "פנקס קטן" ) , ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב תש"ה 1944 . ויסמנדל, מיכאל דב, מן המצר : זכרונות משנות תש"ב-תש"ה לפ"ק להרב , הוצאת בני המחבר, ירושלים 1960 . זילברשטין, אדם, בגטאות : וארשה, צ'נסטוכוב , ספרית פועלים, מרחביה 1945 . טאבאקמאן, ישראל, מיינע איבערלעבונגען : אונטער נאצישער אוקופאציע אין בעלגיע [ קורותי תחת הכיבוש הנאצי בבלגיה ] , י . ל . פרץ, תל אביב 1957 . טימקביץ, מינה, גם שם היו חיים : דפים מברגן בלזן , נ . טברסקי, תל אביב תש"ו . - - - , פצצות ועכברים , נ . טברסקי, תל אביב 1955 . טמקין-ברמן, בתיה, יומן במחתרת : פרשיות ודמויות מווארשה הכבושה , הקיבוץ המאוחד, תל אביב תשט"ז . טסלר, ירמיהו, זכור ואל תשכח : מקלויזנבורג לאושוויץ ועד ירושלים , דפוס דעת, ירושלים תשי"ז . יונס, אליהו, על פי הבור , יד ושם, ירושלים 1960 . יפה, יהושע, פרטיזנים : קורות פלוגת פרטיזנים יהודים ביערות רוסיה הלבנה , נ . טברסקי, תל אביב 1951 . כגן, רעיה, נשים בלשכת ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד