הערות

204 / המיית הציפור, שאגת הצער משפחות שלמות . נוספו עליהם פליטים יהודים ממדינות מזרח אירופה שלא חוו כיבוש נאצי ישיר ( כמו רומניה ובולגריה ) ובחרו לעזוב את ארצותיהם לאחר המלחמה . 3 יואב גלבר, "המפגש בין המתנדבים הארצישראליים בצבא הבריטי ובין שארית הפליטה", בתוך : ישראל גוטמן ועדינה דרכסלר ( עורכים ) , שארית הפליטה 1944 – 1948 , כינוס בין-לאומי שישי של חוקרי השואה, יד ושם, ירושלים תשנ"א, עמ' 58 , 61 , 66 . ( להלן : י' גוטמן, ע' דרכסלר ( עורכים ) , שארית הפליטה 1944 - 1948 ) . ראו גם : חנה יבלונקה, אחים זרים : ניצולי השואה במדינת ישראל 1952 – 1948 , יד יצחק בן-צבי, ירושלים תשנ"ד, עמ' 51 ( להלן : יבלונקה, אחים זרים ) . 4 יבלונקה, אחים זרים , עמ' 51 – 52 . 5 תום שגב, המיליון השביעי : הישראלים והשואה , כתר, ירושלים 1992 , עמ' 105 – 106 ( להלן : שגב, המיליון השביעי ) . 6 דינה פורת, "מקומה של יהדות אירופה בתוכניותיה של הציונות במלחמת העולם השנייה ואחריה", בתוך : י' גוטמן וע' דרכסלר ( עורכים ) , שארית הפליטה 1944 – 1948 , עמ' 267 . חנה יבלונקה, שחקרה את השפעת דיווחי השליחים על היווצרות הסטריאוטי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד